logo
Kategorije oglasa

Svi poslovi**

* Štamparska djelatnost

* Drvna industrija

* Građevinarstvo

* Komercijala - Prodaja

* Mašinstvo

* Marketing-PR

* Obrazovanje

* Poljoprivreda

* Pripravnički staž

* Proizvodnja i zanatske usluge

* Rudarstvo

* Sigurnost i zaštita

* Turizam i ugostiteljstvo

* Vozač

* Zdravstvo

 
Trenutno u bazi

Poslova: 198

Biografija: 230

Preduzeća: 1465

 
O nama
O nama
Postanite naš član
foto
Preporuke za pisanje biografije

Biografija (CV, Resume) ima svrhu da predstavi Vas i Vaše obrazovanje nekome ko Vas ne poznaje ili nema vremena da Vas upozna. Ona treba da Vas predstavi u najboljem svjetlu. Postoji mnoštvo vodiča koji Vas mogu naučiti kako se pišu biografije za svaku konkretnu situaciju. Svaki od tih vodiča ima svoj stil pisanja biografije tako da jedinstveni način ne postoji. Ipak, postoje neka opšta pravila kojih se treba pridržavati prilikom kreiranja "CV-ija". Nemojte se truditi da uljepšavate tekst različitim tipovima slova. Biografija se piše slovima Arial ili Times New Roman, a veličina slova bi trebalo da bude između 10 i 12, ali nikako preko 12 jer prevelika slova ostavljaju loš utisak. Sa druge strane, ne smijete koristiti ni premali font koji nije čitak. Nemojte biografiu pisati kompletno velikim slovima, niti koristiti šarena slova ili previše podvučenih i iskošenih slova, jer bi u takvom slučaju Vaša biografija se smatrala neozbiljnom. Sama biografija bi po nekim standardima trebalo da sadrži sledeće: lične podatke, obrazovanje, radno iskustvo, nagrade koje posjedujete, relevantne kurseve i seminare, znanje stranih jezika i rada na računaru, lične osobine, hobije i ostale napomene, ukoliko ih imate.

Lični podaci - Ovdje treba navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, e-mail, telefon. Ukoliko imate dvije adrese navedite obje. Jedino morate obratiti pažnju da ime i prezime bude napisano fontom koji je veličine ostalog teksta, kako bi čitalac jasno mogao da vidi čija je to biografija.U nivou dijela sa ličnim podacima, sa desne strane, možete unijeti fotografiju. Svrha unošenja fotografije je da, nakon intervjua, poslodavac lakše poveže utisak iz biografije sa utiskom sa intervjua, naročito ukoliko je prije i posle Vas imao mnogo kandidata. Fotografija treba biti manjih dimenzija, sličnih fotografiji iz lične karte. Nikako ne treba slati fotografiju kao poseban fajl, kao ni fotografiju na kojoj ne izgledate ozbiljno i profesionalno. Obrazovanje U ovom dijelu bitno je da naglasite koju srednju školu ste završili, od kada do kada ste je pohađali, koju diplomu posjedujete. Ukoliko ste završili fakultet, navedite naziv fakulteta, mjesto gdje ste studirali, od kada do kada ste studirali, kada i gdje ste diplomirali.

Radno iskustvo - U okviru radnog iskustva navedite gdje ste sve radili, period zaposlenja u svakoj od njih, poziciju na kojoj ste radili i koje su bile Vaše dužnosti, odgovornosti, šta ste tamo naučili, koje vještine ste stekli. U ovom dijelu možete navesti i prakse. Radno iskustvo koje nije posebno relevantno za poziciju za koju sada konkurišete ne treba posebno isticati i opisivati, već samo spomenuti.

Strani jezici - Navedite sve jezike kojima se služite, sa naznakom koliko dobro poznajete taj jezik (možete da koristite skalu od 1 do 10). Takođe, navedite ukoliko imate završen neki kurs jezika i diplomu.

Znanje rada na računaru - Napišite sve programe koje znate da koristite, uključujući služenje Internetom, i odredite nivo svog znanja (početni, srednji, napredni, ekspertski nivo, ili skalom od 1 do 10). Ukoliko ne posjedujete znanje rada bar u Word-u, Excel-u i Internetu, predlažemo da počnete što pre da ih stičete, jer je ovo minimum koji se traži. Ukoliko imate završen neki kurs, obavezno to navedite.

Vještine - Ovdje možete navesti stručne konferencije i seminare na kojima ste učestvovali, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, kao i ostale kurseve koje ste pohađali. Ovim podacima sebe predstavljate kao osobu koja preuzima inicijativu i spremna je da se izbori za dobro obrazovanje, praktično iskustvo i osobu spremnu da uči i usavršava se.

Napomene - U napomene navedite sve ostalo što smatrate bitnim, a niste mogli da svrstate u gore navedene kategorije. Obavezno navedite ako posjedujete vozačku dozvolu i koja kategorija je u pitanju. I, na kraju, da Vas napomenemo da je veoma bitno da Vaša biografija koju pišete prilikom konkurisanja za posao ne bude duža od dvije A4 strane, osim ako imate izuzetno bogato radno iskustvo i konkurišete za mjesto u top menadžmentu. Sretno u kreiranju biografije i pronalaženju posla.

Savjeti
savjeti
FORUM.BIRAC.INFO
forum
Uslovi korištenja